Onderwijsresultaten

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

Bij elk kind proberen we eruit te halen wat erin zit. Of dat nu leidt tot een plaatsing op het VMBO of het VWO, dat maakt niet uit. Als hij zich maar op zijn plek voelt. Het maken van de juiste schoolkeuze is niet altijd gemakkelijk. Daarbij willen wij u en uw kind graag helpen. Ouders en leerlingen worden tijdens de informatieavond en het voorlopig adviesgesprek ingelicht over het voortgezet onderwijs en het te volgen traject. Het is van groot belang dat uw kind bij alle gesprekken aanwezig is.

Schooladvies

Bepalend voor de plaatsing in het voorgezet onderwijs is het schooladvies. Dat wordt gebaseerd op de resultaten in lijn 1 tot en met 7 en natuurlijk op de uitslagen van de toetsen en onderzoeken in lijn 8. Het traject om te komen tot het definitieve advies ziet er als volgt uit:

  • In oktober het Drempelonderzoek en de intelligentietoets NIO. De uitslagen worden meegedeeld aan ouders en kinderen.
  • In november de eerste rapportbespreking met het voorlopige advies.
  • Begin januari de Cito Midden-toetsen. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt een definitief advies gegeven. Dit advies bespreekt de groepsleerkracht met ouders en leerling.
  • Op 15 en 16 april de IEP-eindtoets. Het definitieve advies kan hierna nog naar boven bijgesteld worden (maar niet meer naar beneden), mocht de uitslag van de IEP daartoe aanleiding geven.
  • In de eerste weken van maart de aanmelding op het voortgezet onderwijs.

Uitstroomgegevens

In het schooljaar 2019/2020 zijn de leerlingen uit groep 8 zo uitgestroomd:

vwo   2
havo    2
vmbo TL   1
vmbo KL-TL    1
vmbo KL    1
vmbo BL-KL1
vmbo BL2