Durf anders te zijn

Lees verder
Sluiten

Durf anders te zijn

Wij van De Wegwijzer geloven dat de 21e eeuw vraagt om 21e-eeuws onderwijs. Onderwijs waarin kinderen leren om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

De weg wijzen

Wij willen dat onze leerlingen hun talenten ontdekken en een actieve en onderzoekende houding krijgen, waarmee zij later hun plek in onze diverse samenleving vinden. Dat gaat verder dan het aandragen van kennis. Wij wijzen kinderen ook de weg bij hun persoonlijke vorming, in nauwe samenwerking met ouders. Niet voor niets dagen wij ze uit met een rijk programma van activiteiten, van sport, spel, kunst en cultuur tot wereldverkenning. Durf jij anders te zijn? Dan geven wij je daar de ruimte voor!

Leerkrachten van De Wegwijzer begeleiden, stimuleren en inspireren kinderen om iedere dag het beste uit zichzelf te halen. Net zo goed als wij het beste uit onszelf en het onderwijs willen halen.

Kijken naar de toekomst

Wat dat inhoudt leest u op deze website. We zijn een Integraal Kind Centrum (IKC), werken met een moderne aanpak om positief gedrag te bevorderen (PBS), hebben De Wegwijzer Academie ingevoerd en organiseren ons onderwijs in units.

Nieuw schoolgebouw

Vanaf heden (in het schooljaar 2021-2022) zitten we in ons nieuwe schoolgebouw. Het onderstreept waar De Wegwijzer voor staat. Wij kijken naar de toekomst en gaan onze eigen weg. Ook wij durven anders te zijn.