Ons onderwijs in de praktijk

Veilig, transparant en vernieuwend onderwijs

 • Groepsdoorbrekend werken in onderbouw, middenbouw en bovenbouw (unitonderwijs)
 • Kinderen werken in instructieruimtes en leerpleinen
 • Open deuren in alle ruimtes
 • Rust in de school
 • Positive Behavior Support (PBS)
 • Continurooster

Individuele (leer)doelen zijn leidend

 • Vernieuwende methodes en methodieken
 • Creatieve lessen op het gebied van zang, dans en theater
 • Themalessen
 • Ruim aanbod naschoolse activiteiten
 • Veel aandacht voor taal, lezen, spelling en rekenen

Aandacht voor elke leerling

 • Ieder kind wordt dagelijks begroet met een handdruk
 • Werken met instructiegroepen op basis van niveau
 • De instructie wordt aangepast aan verschillen tussen leerlingen: waar nodig wordt leerstof herhaald of wordt juist verdieping aangeboden
 • Kinderen worden cognitief gevolgd met Cito toetsen en sociaal-emotioneel met Viseon

Goede samenwerking en heldere communicatie met de ouders

 • Ouders zijn altijd welkom op school
 • Iedere vrijdagochtend is de Ouderkamer waar informatie gericht op onderwijs en opvoeding gegeven wordt
 • Een nieuwsbrief via Social Schools
 • Informatie via Social Schools, website en Facebook

Kinderen zijn betrokken bij hun leerproces

 • Een aantal keer per jaar bespreekt de leerkracht met ouders en kinderen wat de verwachtingen zijn
 • Kinderen zijn betrokken bij het bespreken van het rapport
 • Kinderen zijn aanwezig bij de adviesgesprekken in lijn 8

De leerkracht doet er toe

 • Professionalisering door individuele scholing en teamscholing
 • Enthousiaste leerkrachten bieden veiligheid en vertrouwen
 • Gespecialiseerde leerkrachten begeleiden collega’s op het gebied van rekenen, taal en gedrag