Integraal Kind Centrum

Kinderen worden wijzer op hun eigen manier en in hun eigen tempo, dwars door leeftijdsgrenzen en andere ‘hokjes’ heen. Daarom is De Wegwijzer een Integraal Kind Centrum (IKC) geworden.

Lees verder
Sluiten

Integraal Kind Centrum

De Wegwijzer heeft de krachten gebundeld met peuteropvangorganisatie SKOA. Wij hebben onze pedagogische visie en aanpak op elkaar afgestemd in een Integraal Kind Centrum. Dat is een omgeving waarin kinderen van 2 tot en met 12 jaar zich in een vloeiende lijn kunnen ontplooien. In een IKC sluiten opvang, opvoeding, onderwijs, zorg en ontspanning naadloos op elkaar aan.

Doorgaande groei

Gemeenschappelijke programma’s zorgen voor een doorgaand groeiproces. Denk aan de woordenschatmethode LOGO 3000, waarmee kinderen stap voor stap hun woordenschat uitbreiden. Of Positive Behavior Support, waarin goed gedrag wordt beloond. Met ons observatiesysteem BOSOS houden we de ontwikkeling van leerlingen scherp in de gaten en bieden we zonodig extra zorg en begeleiding.