Praktisch

De Wegwijzer heeft een team van 20 personen. De school telt 160 leerlingen.

Lees verder
Sluiten

Praktisch

De Wegwijzer werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag
8.30 uur – 14.00 uur

Vakantie schooljaar 2022-2023

 • herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2022  
 • kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 2023 
 • voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 
 • Pasen: 10 april 2023 
 • meivakantie: 1 mei t/m 5 mei 2023 
 • Hemelvaart: 18 mei 2023 
 • Pinksteren: 29 mei 2023
 • Juniweek: 12 t/m 16 juni 2023 
 • zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023 

Studiedagen:

 • 7 oktober 2022 
 • 10 november 2022 
 • 6 december 2022
 • 6 februari 2023
 • 7 april 2023
 • 11 april 2023
 • 21 april 2023

Klachtenregeling

De Wegwijzer hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze vertrouwenspersoon Manon Bakker, e-mail: m.bakker@saks.nl, tel. 072 – 540 10 95.

Hier vindt u de klachtenregeling.

Activiteitencommissie

Op De Wegwijzer is een activiteitencommissie actief. Dit is een groep ouders die bij uiteenlopende activiteiten de leerkrachten ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de Sinterklaas-, Paas- en Kerstviering (binnen de school is er ook aandacht voor andere culturen en geloven met bijbehorende feesten). Ook helpt de commissie bij het organiseren van de schoolreisjes en de sportdag.

Ouderkamer

De Wegwijzer wil ouders graag betrekken bij de school en bij het onderwijs aan hun kinderen. Daarvoor hebben we onder meer een Ouderkamer. In de Ouderkamer ontmoeten ouders elkaar en ontstaan er contacten met de school. Gastouders zorgen voor een fijne ontvangst. Regelmatig worden er ook themabijeenkomsten gehouden gericht op onderwijs, opvoeding en ontwikkelingen in de wijk. Of we gaan samen iets doen ter ontspanning zoals koken of knutselen.

De Ouderkamer is elke vrijdagochtend geopend. De inloop is vanaf 8.30 uur. Duur: van 9.00u tot 10.30u. Locatie: De ruimte van de Wegwijzer academie. De begeleiding is in handen van Zahra Taghlaoui van MEE & de Wering. Kom gezellig langs. U bent altijd welkom.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van De Wegwijzer bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Wegwijzer is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over De Wegwijzer kunt u nalezen in onze online schoolgids.